Tekstredactie

Tekstredactie is het grondig controleren van een tekst op effectiviteit. Effectieve teksten bevatten een duidelijk opgeschreven doel en alle onderdelen van de tekst helpen mee aan het bereiken van dat doel. Wanneer je je Engelse tekst door mij laat redigeren, heb je de handvatten om je tekst te herschrijven tot hij staat als een huis. Om dat te bereiken zorg ik voor:

  • de signalering van ontbrekend of onvolledig tekstdoel en centrale uitspraak;
  • de signalering van ontbrekende en onsamenhangende alinea’s;
  • de signalering van onduidelijke, onvolledige, of onjuiste argumentatie;
  • adviezen om het tekstdoel, de centrale uitspraak, alinea’s en argumentatie te verbeteren;
  • overige adviezen om de doeltreffendheid van de tekst te verbeteren.

Naast het controleren van de effectiviteit van de tekst, loop ik ook de taalregeltjes na. Hierbij zorg ik voor:

  • de correctie van spelfouten;
  • de correctie van grammaticafouten;
  • de correctie van stijlfouten;
  • de juiste toepassing van leestekens;
  • de signalering van overbodige woorden, vage taal, gebrek aan variatie en overige zaken die de leesbaarheid van je tekst ondermijnen.

Staat je tekst al als een huis? Dan loop ik je tekst voornamelijk na op taalfouten. Dit gaat sneller dan redactie van een tekst die nog wel wat verbetering kan gebruiken op het gebied van opbouw, argumentatie en heldere formulering.

Wellicht ook interessant: tarieven.