Een grondige controle op spel-, stijl- en grammaticafouten plus gedetailleerde adviezen om de effectiviteit van je Engelse tekst te verbeteren.

Een heldere en samenhangende tekst in natuurlijk Nederlands die bovendien nauwkeurig de betekenis van de oorspronkelijke Engelse tekst weergeeft.